Deadline:
10.03.2020

 

Position:
E-commerce Manager

E-commerce Manager – Full Time

Kush jemi ne?

INTERSPORT është rrjet global i dyqaneve sportive me mbi 5600 pika te shitjes në 44 shtete. Në vitin
2015, INTERSPORT hapi dyqanin e parë në Kosove dhe brenda 3 viteve arriti që ta konsolidoj pozitën si
lider i tregut në veshembathje sportive me 7 dyqane në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Fushë
Kosovë.

Si rezultat i zgjerimit të aktiviteteve, Intersport Kosova kërkon kandidatë të motivuar për të aplikuar në
vendin e punës si menaxher i E-commerce. Nëse jeni person kreativ dhe entuziast për të zhvilluar
karrierën, INTERSPORT ju ofron mundësi punësimi në një ambient modern dhe dinamik.
Pritshmëritë

Menaxheri i E-Commerce do të kërkohët të kryejë hulumtime mbi paraqitjet ë faqes në internet, të
këshillojë ndryshime gjithmonë duke u bazuar në prova si dhe të monitorojë efektivitetin e strategjive të
marketingut dixhital.Për të siguruar suksesin si menaxher i tregtisë elektronike, duhët të jeni të
vetëdijshëm për tendencat dhe risitë përkatëse në tregun elektronik.

Objektivat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Të analizojë dhe raportoj vazhdimisht lidhur me performancën e departamentit të e-commerce
 • Të marrë pjësë në zhvillimin e fushatave të marketingut online
 • Të monitorojë dhe vlerësoj sjelljen e përdoruesve për të dhënë sygjerime për përmirësime
 • Të propozoj projektet/idetë ë reja me departamentet e tjera brenda kompanisë
 • Të koordinoj kampanjat e marketingut dixhital me partner të jashtëm
 • Të menaxhoj aktivitetet që lidhen me kujdesin ndaj klientëve

Kualifikimet:

 • Diplomë Bachelor (Përparësi kanë kandidatët me prapavijë në shkenca kompjuterike)
 • Njohuri të mira të platformës WordPress
 • Përvojë pune paraprake në fushën e Marketingut Dixhital
 • Njohuri të mirë të gjuhës Angleze
 • Fleksibilitet në punë
 • Njohuri interpretuese dhe analizuese së të dhenave nga google analytics
 • Aftësi të mira komunikuese (në të folur dhe në të shkruar), organizative dhe menaxhuese
 • Njohuri të mira të programeve përkatëse të IT dhe gjuhëve të programimit
 • Përvojë ne HTML5, CSS3, JavaScript dhe PHP (bonus)

E-commerce Manager – Full Time

Kush jemi ne?

INTERSPORT është rrjet global i dyqaneve sportive me mbi 5600 pika te shitjes në 44 shtete. Në vitin
2015, INTERSPORT hapi dyqanin e parë në Kosove dhe brenda 3 viteve arriti që ta konsolidoj pozitën si
lider i tregut në veshembathje sportive me 7 dyqane në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Fushë
Kosovë.

Si rezultat i zgjerimit të aktiviteteve, Intersport Kosova kërkon kandidatë të motivuar për të aplikuar në
vendin e punës si menaxher i E-commerce. Nëse jeni person kreativ dhe entuziast për të zhvilluar
karrierën, INTERSPORT ju ofron mundësi punësimi në një ambient modern dhe dinamik.
Pritshmëritë

Menaxheri i E-Commerce do të kërkohët të kryejë hulumtime mbi paraqitjet ë faqes në internet, të
këshillojë ndryshime gjithmonë duke u bazuar në prova si dhe të monitorojë efektivitetin e strategjive të
marketingut dixhital.Për të siguruar suksesin si menaxher i tregtisë elektronike, duhët të jeni të
vetëdijshëm për tendencat dhe risitë përkatëse në tregun elektronik.

Objektivat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Të analizojë dhe raportoj vazhdimisht lidhur me performancën e departamentit të e-commerce
 • Të marrë pjësë në zhvillimin e fushatave të marketingut online
 • Të monitorojë dhe vlerësoj sjelljen e përdoruesve për të dhënë sygjerime për përmirësime
 • Të propozoj projektet/idetë ë reja me departamentet e tjera brenda kompanisë
 • Të koordinoj kampanjat e marketingut dixhital me partner të jashtëm
 • Të menaxhoj aktivitetet që lidhen me kujdesin ndaj klientëve

Kualifikimet:

 • Diplomë Bachelor (Përparësi kanë kandidatët me prapavijë në shkenca kompjuterike)
 • Njohuri të mira të platformës WordPress
 • Përvojë pune paraprake në fushën e Marketingut Dixhital
 • Njohuri të mirë të gjuhës Angleze
 • Fleksibilitet në punë
 • Njohuri interpretuese dhe analizuese së të dhenave nga google analytics
 • Aftësi të mira komunikuese (në të folur dhe në të shkruar), organizative dhe menaxhuese
 • Njohuri të mira të programeve përkatëse të IT dhe gjuhëve të programimit
 • Përvojë ne HTML5, CSS3, JavaScript dhe PHP (bonus)